As well as – Editörün Notları

“As well as” ama hangi anlamda

As well as ifadesinin tek işlevi ve tek anlamı yoktur; bazen “preposition” yani edat, bazen de “conjunction” yani bağlaç olarak kullanılır. Her iki durumda da anlam ciddi biçimde değişir.

Preposition olduğunda in addition to ve besides gibi anlamlar taşır. Bir şeyin yalnızca bahsedilen ikinci kişi ya da durum için değil, birinci kişi ya da durum için de geçerli olduğu anlamını verir. Dolayısıyla, as well as‘li kısım başa alınırsa cümlenin anlamı bozulmaz. Örneğin:

He cooks all the meals as well as doing the housework = As well as doing the housework, he cooks all the meals

Conjunction olduğunda ise, and in addition veya kısaca and anlamına gelir. Cümleleri ya da ifadeleri birbirine bağlamak dışında bir işlevi yoktur. Örneğin:

a fabric that is lightweight as well as strong = a fabric that is lightweight and strong

Aşağıdaki örnekte çevirmen, as well as ifadesini “conjunction” olmasına rağmen “preposition” gibi yorumlamış. Oysa burada, adı geçen kişinin şirketteki görevi çerçevesinde yaptığı işin yanı sıra, yaptığı diğer işten bahsedilmiştir. Bunu, cümlenin akışından da çıkarabiliriz.

Capture04

Kısaca, bir cümlede as well as ifadesiyle karşılaştığınızda, bunun hangi amaçla kullanıldığını sorgulamanız gerekir. Ancak bunu yaptıktan sonra, verilmek istenen anlamı doğru aktarabilirsiniz.

Tagged:

One Comment

Yorum yapmak ister misiniz?

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.